Archiv - ročník 2023

Zpět na přehled článků

Odhad nejistoty gravimetrického stanovení hmotnostní koncentrace suspendovaných částic PM10

Ing. David Hirman

Abstrakt

Pro kontrolu kvality kontinuálního stanovení hmotnostní koncentrace suspendovaných částic v měřicí síti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. (dále VÚHU a.s.) se používají dva sekvenční vzorkovací systémy SEQ47/50 Sven Leckel Ingenieurbüro GmbH. V roce 2022 bylo provedeno dlouhodobé ověřování kvality měření těmito systémy. Výsledky stanovení nejistoty pro měření částic PM10 byly v souladu s požadavky vyhlášky č. 330/2012 Sb, o způsobu vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Klíčová slova:

suspendované částice PM10, vzorkovací systémy, rozšířená relativní nejistota


Zpět na přehled článků