Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Smart IoT platforma pro monitoring kritické infrastruktury

Mgr. Martin Veselý, RNDr. Jan Burda, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Hořanský energetický koridor je strategicky významnou součástí energetické a průmyslové infrastruktury. Na celý koridor jsou kladeny vysoké bezpečnostní nároky, jeho nejnovější část přitom prochází Slatinickou výsypkou. Za účelem podrobného kontrolního měření byla v předchozích letech vybudována síť kon-tinuálního geodetického a hydrogeologického monitoringu. Tato monitorovací síť využívající principů IoT se stala základem geoinformační databázové platformy, který umožňuje automatizaci procesu ukládání, zpracování a zobrazování naměřených dat s možností dalšího budoucího rozvoje. Na serveru VÚHU byla zřízena databáze GIS a webová mapová aplikace pro zpřístupnění výsledků pro zainteresované osoby. Díky tomu byl vytvořen online přístup k nejaktuálnějším datům monitoringu. Platforma výrazně snižuje nároky na základní sběr a zpracování dat, díky čemuž se odborný personál může zaměřit přímo na pokročilé časoprostorové analýzy a risk managment. Zřízením platformy byl položen základ pro vybudování kom-plexního způsobu uchovávání, zpracování a analýzy prostorových dat, které by mělo v budoucnu vést k vytvoření digitálního dvojčete území.

Klíčová slova:

IoT monitoring, GIS, databáze, webová mapová aplikace


Zpět na přehled článků