Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Nový nález vzácného sulfátu na lokalitě ČSA v Mostecké pánvi

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá mineralogií sekundárních minerálů na lokalitě ČSA. Předmětem výzkumu byla především oblast podloží uhelné sloje na dně lomu. Hlavním výsledkem byl nález poměrně vzácného minerálu thenarditu. Jde o třetí výskyt v oblasti Mostecké pánve a první v oblasti ČSA. Minerál byl určen metodou rentgenové difraktometrie na přístroji D 5000 Siemens.

Klíčová slova:

výzkum, mineralogie, thenardit, lom ČSA


Zpět na přehled článků