Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Protivýbuchová ochrana korečkových elevátorů

Ing. David Hirman - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, Ing. Marek Herčzík, Ph.D., MBA - Severočeské doly a.s.

Abstrakt

Korečkové elevátory se jako dopravníky sypkého materiálu vyznačují značnou efektivitou. Tažnými elementy korečků bývají řetězy nebo gumové pásy. Charakter dopravovaných materiálů nezřídka vytváří riziko výbuchu směsi prachu se vzduchem. Snahou je snížit riziko vytvoření výbušného prostředí i výskytu zdrojů iniciace. Pokud to nestačí, používají se zařízení na potlačení exploze jejím včasným detekováním a uhašením. Dále se provádějí konstrukční opatření snižující následky výbuchu – instalace elementů pro odlehčení výbuchu nebo pro bezplamenné odlehčení výbuchu. Je nezbytné předem posoudit rizika a určit nutnost a rozsah protivýbuchové prevence a ochrany.

Klíčová slova:

elevátor, koreček, řetěz, protivýbuchová ochrana, prevence


Zpět na přehled článků