Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Vedlejší energetické produkty a jejich složení

Ing. Zuzana Strolená, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Vedlejší energetické produkty byly v minulosti využívány především pro stavební účely a jako materiál vhodný pro úpravu terénu při zahlazování hornické činnosti. Pro tyto účely jsou deponována velká množství těchto materiálů na složištích v blízkosti zejména velkých energetických zdrojů. Zároveň jsou v poslední době, vlivem poptávky po surovinách a výrazného posunu v technologiích, hledány nové alternativní zdroje různých prvků, jejichž potřeba se s rozvojem jejich využití především v elektrotechnice zvyšuje. Tento článek popisuje průzkum vybraného složiště v Ústeckém kraji s ohledem na obsahy mikro a makro prvků metodou Optické emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).

Klíčová slova:

vedlejší energetické produkty, ICP-OES, analýza, screeningové měření


Zpět na přehled článků