Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Modelování dlouhodobé stability svahu a hodnocení rizik jezera Most – předběžné výsledky

Vincent Renaud, Marwan Al Heib, Roxane Muller, Ing. Lukáš Žižka, Ph.D.

Abstrakt

Jezero Most se nachází v centrální části Mostecké pánve (Česká republika) a je geomorfologickým celkem, který je součástí Oherského riftu. Jezero vzniklo řízeným zatopením zbytkové jámy lomu Most-Ležáky v období říjen 2008 až září 2014. Stejně jako ve zbytku Evropy, je i zde bezpečnost lokality jednou z priorit jak v průběhu, tak po zatopení. Jedním z hlavních identifikovaných rizik jsou svahové deformace postihující svahy a břehy jezera. Pro vypracování metodiky spolehlivosti hodnocení dlouhodobé stability byl zpracován rozsáhlý numerický model, který byl kalibrován na jezeře Most. Na základě monitoringu lokality, rozsáhlých dat z LiDARového průzkumu a geotechnických dat byl sestaven rozsáhlý numerický 3D model celé lokality. Výsledky zdůrazňují spolehlivost metodologie využívající kombinaci geometrického modelu s geologickým modelem pro vytvoření rozsáhlého numerického 3D modelu, určeného pro identifikaci potenciálně nestabilních zón.

Klíčová slova:

zatopený lom, stabilita svahu, posuzování riziK, LiDAR, numerické modelování


Zpět na přehled článků