Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Síť meteostanic v prostoru lomu ČSA

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Petr Urban, Tomáš Kellermann

Abstrakt

Obsahem článku je popis sítě meteostanic typu Davis Vantage Pro 2 vybudované v letech 2020 a 2021 v prostoru lomu ČSA a jejich účel, rozsah sledování a možnosti využití získaných dat. Celý článek je rozdělen do částí, které obsahují popis zkoumané lokality, rozmístění jednotlivých meteostanic, metodiky měření a popis meteostanic, a jejich možností měření. Dále se pak zabývá výsledky měření a jejich porovnáním s výsledky měření meteostanic v širším okolí, v neposlední řadě možným využitím těchto získaných dat.

Klíčová slova:

lom ČSA, klimatologický monitoring, srážky, teplota, výpar


Zpět na přehled článků