Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Výsypka Radovesice – příklad úspěšné rekultivace v podmínkách 21. století

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Arnoštka Kostková, Milan Fraštia, Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Významným úkolem těžební společnosti Severočeské doly a.s. je obnova ekologické stability území plošně zasažených těžbou hnědého uhlí. Příkladem takové aktivity může být úspěšná rekultivace výsypky Radovesice, jejíž metodika již reflektuje nové požadavky tohoto století.  Příspěvek shrnuje historii, současnost a perspektivy lokality. Důraz je kladen na výsledky dlouhodobého výzkumu rekultivovaných a sukcesních ploch z hlediska pedologického a biologického. Hodnocena je úspěšnost aplikace slínů a pozornost je věnována i eliminaci případných rizik včetně klimatické změny. Úspěšnost rekultivace a některé významné výsledky výzkumu včetně rozsáhlé fotodokumentace jsou prezentovány v tomto článku.

Klíčová slova:

rekultivace, historie, přirozená sukcese, metodika, rizika


Zpět na přehled článků