Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Využití tribodiagnostických zkoušek a jejich přínos v praxi

Ing. Jan BLATA, Ph.D., Ing. David ŠEDĚNKA, Ing. Vlastimil MONI, Ph.D., doc. Ing. František HELEBRANT, CSc., doc. Ing. Leopold HRABOVSKÝ, Ph.D.

Abstrakt

Článek seznamuje čtenáře s příklady měření in situ s využitím tribodiagnostických testů a zkoušek na strojních systémech, jejichž cílem je zjistit kvalitu maziva a technický stav provozovaných strojů a zařízení, z kterých byl vzorek maziva odebrán. Vlastní přínosy využití tribodiagnostických zkoušek následně nacházíme jak ve zvýšení zajištěnosti provozní spolehlivosti, provozuschopnosti a životnosti provozovaných strojů a zařízení, tak v bezpečnosti a ekonomice celého výrobního procesu. Článek dále obsahuje doporučení pro identifikaci vzniku měkkých kalů.

Klíčová slova:

tribodiagnostika, tribologie, mazivo, životnos, olej, stroj, zařízení


Zpět na přehled článků