Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Hydrogeologický režim podzemních vod v okolí jezera Medard v roce 2021

Ing. Petr Valvoda

Abstrakt

Článek ve stručnosti seznamuje s historií napouštění jezera Medard a hodnotí změny v hydrogeologickém režimu podzemních vod v jeho bezprostředním okolí v roce 2021. Hydrogeologické poměry jsou v oblasti mapovány od roku 2008, kdy bylo ukončeno čerpání důlních vod na dně lomu. Konečné hladiny jezera (400,0 m n. m.) bylo dosaženo v březnu 2017. Pro hodnocení úrovní hladin podzemních vod v okolí jezera v roce 2021 sloužily tři pozorovací vrty (MPT13, HG14 a MPT16). Získané výsledky měření dokreslují pohled na hydrogeologické poměry v oblasti, ke kterým došlo od napuštění jezera. Po dosažení konečné hladiny souvisí hydrogeologické změny zejména s klimatickými vlivy.

Klíčová slova:

jezero Medard, monitoring, pozorovací vrty, řeka Ohře


Zpět na přehled článků