Archiv - ročník 2022

Zpět na přehled článků

Mobilní mlžící zařízení „MARS 1“ s RMJ 630 N3

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Jaromír Täuber

Abstrakt

Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší jsou vnímány jako významně obtěžující prvek. V pracovním prostředí prach může rovněž způsobovat zdravotní rizika. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se zabývá problematikou snižování prašnosti na pracovištích již řadu let. V rámci své činnosti představil a úspěšně do hornické praxe implementoval řadu technických inovací, které úspěšně zamezovaly šíření prachu od zdroje do okolního prostředí. Předkládaný článek si klade za cíl poskytnout souhrnné informace o nejnovějším mobilním mlžícím zařízení. Dále stručně informuje o vývoji prototypu tohoto zařízení, provedených poloprovozních zkouškách a zkouškách in situ, které byly realizovány v místě instalace zařízení v rámci prokázání účinnosti v areálu výsypky státního podniku DIAMO.

Klíčová slova:

prach, prašnost, mlžení, rotační mlžící jednotka, skládka, mobilní zařízení


Zpět na přehled článků