Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Mineralogie lokality Smolné Pece se zaměřením na výskyt cordieritu a jeho pseudomorfóz

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

Abstrakt

Oblast Krušných hor není bohatá na pegmatity se zajímavější mineralogií. Jednou z mála výjimek je pegmatitové těleso jižně od Smolných Pecí u Nejdku. V minulosti zde byl těžen živec a křemen, jako surovina pro výrobu porcelánu. Příspěvek se zabývá stručnou charakteristikou lokality a její mineralizací. Hlavní pozornost je věnována v regionu výjimečnému nálezu cordieritu. Článek navazuje na rozsáhlejší výzkum výskytu cordieritu a jeho pseudomorfóz, který proběhl v České republice v roce 2020.      

Klíčová slova:

mineralogie, cordierit, pseudomorfóza


Zpět na přehled článků