Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Hlubině těžené křemenné suroviny využívané v technologickém procesu TechniStone®

Ing. Jiří Ludvík, Ing. Petra Dušková, Ing. Petr Pauliš

Abstrakt

Společnost Technistone, a.s. zpracovává pro svou výrobu tvrzeného kamene v Hradci Králové minerální suroviny na bázi oxidu křemičitého a různých silikátů. Významná část těchto křemenných surovin je těžena hlubinným způsobem firmou Minerali Industriali. V rámci projektu v programu podpory výzkumu a vývoje TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu, číslo projektu: FV30114, bylo navrženo a ověřeno využití nové bílé křemičité suroviny těžené ve Skotsku, ale finálně upravované pro potřeby zpracování v Technistone tuzemskou firmou Czech Silicat. Je zde popsáno i další evropské ložisko křemene Sondalo Itálie, těžené hlubinným způsobem. 

Klíčová slova:

tvrzený kámen, těžba, úprava, křemen, granulát, plnivo


Zpět na přehled článků