Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Provozní nasazení bezpilotního systému BRUS na povrchovém lomu ČSA

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Roman Bauer, doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.

Abstrakt

V rámci trendu poslední doby jsou i při těžbě hnědého uhlí porovnávány a ekonomicky vyhodnocovány konkrétní způsoby povrchové těžby hnědého uhlí a překryvných skrývkových hmot, jejich přeprava, ukládání a skladování. V této souvislosti je kladen nemalý důraz těžebních společností nejen na snížení ekologických dopadů těžby, ale i na celkovou efektivitu těžebního provozu, jejíž bilanci je možné zlepšit zvýšením provozní spolehlivosti jednotlivých konstrukčních částí technologických celků a snížením provozních nákladů. Úkolem předmětného článku je ve stručnosti představit čtenáři zapojení nejmodernějších systémů do procesu technické diagnostiky a údržby realizované v provozních podmínkách povrchového lomu Československé armády (dále jen ČSA). Konkrétně se v tomto případě jedná o bezpilotní prostředek (zvaný BRUS – Bezpilotní Rotorový Univerzální Systém, někdy také DRON), který pořídila společnost SEVEN Group.

Klíčová slova:

technická diagnostika, dron, pásový dopravník, provozní spolehlivost, životnost, termodiagnostika, teplota, dobývací stroj


Zpět na přehled článků