Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Prediktivnost v údržbě a technická diagnostika - nezávislý pohled na danou problematiku

doc. Ing. František Helebrant, CSc., Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.

Abstrakt

Obsahem předmětného článku je učinit nezávislý komplexní pohled na problematiku prediktivnosti v údržbě. V článku jsou souhrnně popsány nejdůležitější termíny vztahující se k předmětné problematice, jako jsou např. systémy údržby, základní klíčové nástroje údržby a jejich logická provázanost. Dále jsou zmíněny nejdůležitější části platné legislativy vztahující se k údržbě a bezpečnosti technických systémů, bezpečnosti práce a managementu technických rizik.

Klíčová slova:

údržba, technická diagnostika, provozní spolehlivost, životnost, technické zařízení, bezpečnost, funkčnost, vzdělání a kvalifikace


Zpět na přehled článků