Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Průzkumná důlní díla na úpatí Krušných hor

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Miroslav Pilík, Ing. Tomáš Vácha, Ing. Roman Bauer

Abstrakt

V souvislosti s rozvojem lomu ČSA byl v 70. a 80. letech minulého století realizován rozsáhlý soubor průzkumně-geo-logických prací a monitoringu na úpatí svahů Krušných hor. Ojedinělým a unikátním počinem byla realizace důlních děl – čtyř štol a dvou jam. V dlouhodobém časovém horizontu se nejvýznamnějším průzkumným důlním dílem vyraženým na úpatí Krušných hor stala dodnes funkční štola Jezeří. Již na základě výsledků získaných v průběhu ražby a následných podrobných měření a inženýrsko-geologického mapování okolí došlo k upřesnění úložných poměrů a okolního horninového prostředí. Na základě těchto výsledků byl následně stanoven stabilitní ochranný pilíř eliminující nebezpečí nestability krušnohorských svahů s případnými nepříznivými dopady na stabilitu závěrných svahů lomu ČSA. Monitoring probíhající ve štole Jezeří má jak v současnosti, tak i v budoucnu své opodstatnění.   

Klíčová slova:

štola Jezeří, Krušné hory, inženýrsko-geologický průzkum, krušnohorský zlom, důlní dílo


Zpět na přehled článků