Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Nové poznatky o svahové deformaci u Šibeniční hůrky na úpatí Krušných hor

Mgr. Martin Veselý, RNDr. Jan Burda, Ph.D.

Abstrakt

Stať podává stručný přehled vybraných svahových deformací na úpatí Krušných hor při styku s Mosteckou pánví. Zvláštní pozornost je věnována rozsáhlé svahové deformaci pod svahem vrchu Jezeří v místě bývalé Šibeniční hůrky. Rekonstrukce této komplexní svahové deformace vychází z vyhodnocení 216 vrtů a prostorové analýzy původního terénu v GIS. K určení mechanických vlastností hornin, a tedy i pro hrubý odhad stáří svahové deformace, byl použit Schmidt hammer. Akumulace, jejíž celková kubatura se pohybovala mezi 25,4 a 27,4 mil. m3, pokrývala plochu 77,8 ha. Na základě Schmidt hammer testu jsou předpokládány tři hlavní sesuvné události. Všechny tři předpokládané události jsou vázány na období výrazných klimatických změn. Nejstarší je spojována s oteplováním v nejstarším dryasu, nejrozsáhlejší pohyb se předpokládá na konci mladšího dryasu (cca před 11 700 lety) a nejmladší pohyb je spojován s obdobím teplotního kolísání během atlantiku (přibližně před 8 200 lety). Odlučná oblast svahové deformace je vázána na 400 m vysoký zlomový svah z tektonicky oslabených skalních hornin. Předpokládáme, že sesuté hmoty byly v průběhu pohybu mobilizovány vodou vázanou ve zvodnělých pánevních sedimentech, což umožnilo vynesení čela sesuvných hmot na vzdálenost více než 1 000 m od úpatí hor.     

Klíčová slova:

svahová deformace, skalní lavina, Schmidt hammer, paleogeomorfologie, Krušné hory


Zpět na přehled článků