Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Historie a výsledky nivelačních měření v okolí štoly Jezeří

prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc., prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., RNDr. Tomáš Kroczek

Abstrakt

Článek se zabývá přehledem historie a výsledků nivelačních měření, která proběhla v letech 1983 až 1998 na geodetických pořadech v krušnohorské lokalitě Jezeří. Tato měření byla interpretována jak v kontextu probíhajících geomorfologických procesů, tak s ohledem na dlouhodobý vývoj reliéfu této části Krušných hor. Optimální výsledky přinesla zejména opakovaná nivelační měření na zvláštním nivelačním polygonu Mikulovice – zámek Jezeří. Geomorfologická interpretace geodetických měření v okolí štoly Jezeří umožnila stanovit trendy a kombinace tektonických, klimatických a antropogenních vlivů na pohyby zemského povrchu.      

Klíčová slova:

nivelační měření, geomorfologická interpretace, štola Jezeří


Zpět na přehled článků