Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Měření náklonů svahu dolu ČSA ve štole Jezeří

RNDr. Jan Mrlina, Ph.D., Ing. Václav Polák, Ing. Bohumil Chán, Petr Skalský

Abstrakt

Na konci štoly Jezeří byla již v roce 1982 instalována náklonoměrná stanice jako součást monitorovacího systému hně-douhelného lomu ČSA. V roce 2001 byla dobudována druhá stanice v metráži 140. Obě stanice registrují velmi přesná náklonoměrná data sledující pohyby ve svahu krystalinika Krušných hor. Data jsou po zpracování převedena do vektorového grafu, který zobrazuje dráhu (směr a rychlost) náklonů. Dlouhodobý trend náklonu bývá narušen změnami v zimním období, které v důsledku zvýšených srážkových úhrnů, ale i dalších faktorů významně mění azimut i rychlost náklonů. Např. v roce 2011 byla registrována velmi výrazná změna směru i rychlosti již před začátkem významného sesuvu hornin v prostoru opěrného pilíře pod zámkem Jezeří. V roce 2016 došlo ke změně dlouhodobého trendu směru náklonu patrně v souvislosti s postupem porubní fronty a hlubinným dotěžováním uhlí. Náklonoměrná data jsou poskytována on-line uhelné společnosti lomu ČSA a přispívají k zajištění ochrany zdraví pracovníků dolu i hmotného majetku v dole.        

Klíčová slova:

náklonoměr, sesuv, monitorování svahu


Zpět na přehled článků