Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Geomorfologická interpretace měření ve štole Jezeří

RNDr. Jan Burda, Ph.D., prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc., RNDr. Jan Mrlina, Ph.D., Ing. Petr Stanislav

Abstrakt

Nivelační měření vertikálních pohybů ve štole Jezeří probíhá od roku 1985 a patří tak k nejdéle prováděným měřením v okolí lomu ČSA vůbec. V současné době jsou nivelační měření ve štole Jezeří začleněna do komplexní sítě monitoringu bočních svahů lomu ČSA. Cílem nivelačních měření ve štole Jezeří bylo ověřit případný vliv povrchové těžby hnědého uhlí v lomu ČSA na stabilitní poměry tektonicky porušeného krystalinika Krušných hor. Výsledky měření reflektují základní litologickou a strukturní odlišnost geologického prostředí, v němž je štola vyražena. Zároveň měření prokázala rozdílné trendy při jarních a podzimních měřeních.   

Klíčová slova:

štola Jezeří, nivelace, zámek Jezeří, svahové pohyby, Krušné hory


Zpět na přehled článků