Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Rozvoj techniky imisního monitoringu v měřicí síti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Ing. David Hirman

Abstrakt

Článek popisuje postupný vývoj měřicí techniky používané v síti stacionárních stanovišť pro měření koncentrace aerosolových částic v ovzduší okolí povrchových dolů v těžebních lokalitách Severočeských dolů a.s., tj. Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina v období od 90. let 20. století do současnosti. Představen je zde i záměr modernizace vybavení měřicí sítě, který bude realizován v průběhu roku 2022.

Klíčová slova:

ovzduší, metoda, prachoměr, částice, sonda, vzorkovací hlavice


Zpět na přehled článků