Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Snížení prašnosti při dopravě VEP z Elektrárny Počerady

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Jaromír Täuber, Ing. Roman Bauer

Abstrakt

Předkládaný článek si klade za cíl poskytnout souhrnné informace o průběhu poloprovozních zkoušek zkrápění povrchu „vedlejších energetických produktů“ (VEP) různými typy roztoků a jejich koncentracemi, pro omezení úletu prachových částic z povrchu VEP při jeho přepravě z elektrárny Počerady (EPOČ) na překladiště VEP Příkupy. Článek rovněž popisuje průběh a vyhodnocení laboratorních zkoušek provedených v laboratořích Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. s předmětnými koncentracemi roztoků aplikovanými na povrchy zkušebních vzorků přepravovaného materiálu.

Klíčová slova:

vedlejší energetické produkty, prach, prašnost, RMJ 500 N1, LH vozy, zkrápění, Dust/Blokr®, Ferrosolf®9918, EPOČ, překladiště VEP Příkupy


Zpět na přehled článků