Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Využití metody ICP-OES pro stanovení kovů v tuhých palivech a vedlejších energetických produktech

Ing. Zuzana Strolená, Ing. Lukáš Anděl

Abstrakt

Tuhá paliva a vedlejší energetické produkty jsou vedle základních technologických parametrů charakterizována obsahem různých mikro a makro prvků. Pro sledování zastoupení těchto prvků je možno použít několik instrumentálních analytických metod jako je ICP-OES, ICP-MS, AAS a jiné. Pro účely akreditované zkušební laboratoře byla vybrána metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Tato metoda poskytuje kvantitativní i semikvantitativní analýzu vzorků a předává uživateli informace o obsahu a koncentraci převážné části prvků periodické tabulky.

Klíčová slova:

tuhá paliva, vedlejší energetické produkty, ICP-OES, software, screeningové měření


Zpět na přehled článků