Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Změny klimatu v širší oblasti Mostecké pánve a jejich dopady na hornictví a rekultivace se zaměřením na vývoj koncentrací imisí v ovzduší

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. František Helebrant, CSc.

Abstrakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU a.s.) se již třetím rokem spolu s vědeckými týmy několika evropských zemí podílí v rámci výzkumného programu EU na řešení projektu TEXMIN - „The impact of EXtreme weather events on MINing operations“, který se zabývá dopady klimatické změny na těžební oblasti jednotlivých zemí. Tento příspěvek zahrnuje výsledky dosažené VÚHU a.s. Je zde shrnut dlouhodobý vývoj klimatu v Čechách a Evropě, vývoj klimatu oblasti Mostecké pánve a první výsledky řešení vlivu klimatické změny na rekultivace. Hlavní pozornost je v článku věnována dosud nepublikovanému vývoji koncentrací imisí v ovzduší těžebního regionu severozápadních Čech.

Klíčová slova:

klima, vývoj, rekultivace, imise


Zpět na přehled článků