Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Potenciál využití složišť VEP pro pěstování energetických plodin

Ing. Karel Jacko, Ph.D., Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Abstrakt

Pěstování energetických plodin na složištích vedlejších energetických produktů (VEP) je jednou z možností jejich účelného využití v souladu s nastavenými prioritami Energetická koncepce České republiky v návaznosti na požadavky EU. Při volbě plodiny lze vycházet z dostupné odborné literatury, je však nutné respektovat také specifické půdní a klimatické podmínky lokalit. Příspěvek prezentuje potenciál produkce biomasy na složištích VEP elektrárny Počerady a je příspěvkem pro možnou strategii využití podobných ploch zasažených antropogenní činností. 

Klíčová slova:

složiště popele, obnovitelné zdroje energie, půda


Zpět na přehled článků