Archiv - ročník 2021

Zpět na přehled článků

Provoz bezodpadové technologie na Úpravně uhlí Komořany v letech 2012-2021

Ing. Roman Bauer, Ing. Pavel Kounovský, Ph.D., Ing. David Paus, Ph.D

Abstrakt

Společnost Severní energetická a.s. patří mezi nevýznamnější těžební společnosti hnědého uhlí v ČR. Mezi její priority patří nejen snaha o snížení nákladů na vytěžený nerost, ale také snaha o snížení nepříznivých dopadů na životní prostředí v regionu. Proto se vedení společnosti rozhodlo provést investiční akci, při které se zásadně změnil způsob ukládání těžebního odpadu na Úpravně uhlí v Komořanech (dále jen ÚUK). Záměr se realizoval v roce 2012 a je do dnes plně funkční. Tento článek popisuje provoz nové technologie od počátku, průběh provozu v letech 2012-2021, včetně řešení poruch v oblasti strojní i elektro. Závěr obsahuje krátké vyhodnocení celé investiční akce a současný stav.

Klíčová slova:

investiční akce, kalová voda, technologie, Úpravna uhlí Komořany


Zpět na přehled článků