Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Zvyšování životnosti řezných orgánů kolesových rýpadel

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Lubomír Donát, Ph.D.

Abstrakt

Článek ve stručnosti seznamuje s postupem prací na vývoji nových typů korečků s rohovými břity kolesového rýpadla KU 800 a navazuje tak svým obsahem na sérii článků popisujících realizované činnosti v dané problematice za sledované období. Pozornost je věnována výsledkům provozních testování nových prototypů břitů na reálném stroji v podmínkách těžby na lokalitě lomu Vršany, na jejímž základě vznikly další návrhy a úpravy výměnného rohového břitu.  Nový výměnný rohový břit byl následně nasazen na rýpadlo KU 800  s cílem ověřit v provozních podmínkách funkčnost geometrie břitů a zjistit vhodnou geometrii břitu a ochranu proti otěru pro dané dobývací podmínky.   

Klíčová slova:

dobývací orgán, břit, životnost, termodiagnostika, teplota, dobývací stroj


Zpět na přehled článků