Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Nové mineralogické nálezy z ložisek bentonitu v oblasti Mostecké pánve

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Jiří Svejkovský

Abstrakt

V oblasti Mostecké pánve se nacházejí dvě těžebny bentonitu, Černý vrch a Rokle. Článek stručně shrnuje geologickou situaci a starší výsledky mineralogického výzkumu obou lokalit. Hlavní část příspěvku je věnována zatím poslednímu výzkumu realizovanému v létě 2019. Jsou zde shrnuty výsledky mapovacích prací, odběru vzorků a jejich difrakčních analýz. Popsány jsou i první paleontologické nálezy realizované po ukončení této etapy výzkumu.  

Klíčová slova:

mineralogie, ložiska bentonitu, acháty, aragonity


Zpět na přehled článků