Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Geologie kvartérních sedimentů v předpolí lomu ČSA (oblast Černice-Horní Jiřetín)

Ing. Lukáš Žižka, Ph.D., Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.

Abstrakt

Předložený článek se zabývá geologickou stavbou kvartérních sedimentů v předpolí lomu ČSA, v prostoru mezi obcemi Černice a Horní Jiřetín. Hlavní erozní fáze svahu Krušných hor i na peneplénu probíhala koncem pliocénu a v pleistocénu. Teprve v této fázi dochází k transportu hrubých klastik do pánve a k jejich akumulaci ve formě proluviálních pokryvů, štěrkových kuželů a podhorských štěrkových obrub.       

Klíčová slova:

deluvium, geologie, kvartér, Mostecká pánev, proluvium


Zpět na přehled článků