Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Klimatické změny v regionu SZ Čech a jejich předpokládaný vliv na hornickou činnost a rekultivační práce

Ing. Pavel Schmidt, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Abstrakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v současnosti realizuje v rámci výzkumného projektu Evropské unie s názvem TEXMIN dlouhodobý výzkum vývoje klimatu České republiky a jeho dopadů na hornickou činnost. Výzkum se zabývá celkovým hodnocením klimatické změny v České republice a hlavní pozornost je věnována oblasti Mostecké pánve, která je známá jako největší české ložisko hnědého uhlí. Článek shrnuje zatím dosažené výsledky. Jde zejména o vyhodnocení vývoje teploty a srážek od roku 1961, jejich prognóza do budoucna a posouzení vlivu těchto změn na hornickou činnost, včetně rekultivací.       

Klíčová slova:

klimatická změna, teplota, srážky, hornická činnost


Zpět na přehled článků