Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Jezero Most

Ing. Lukáš Žižka, RNDr. Jan Burda, Ph.D.

Abstrakt

Tato práce představuje stručné shrnutí dostupných poznatků o jezeře Most, zejména vývoj geografických, geologických i hydrologických a hydrogeologických charakteristik lokality. Práce je rozdělena na části, které obsahují popis původního stavu před povrchovou těžbou, historii dopadů těžební činnosti v krajině, charakteristiku materiálů tvořících výsypku a způsoby jejího vzniku. Další části obsahují popis vývoje geotechnických a hydrogeologických podmínek lokality a také popis současného stavu obnovy a rekultivace území s nově vytvořeným povrchem.

Klíčová slova:

Jezero Most, napouštění, historie, geologie, geografie, Česká republika


Zpět na přehled článků