Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Oblast Konin

Adam Bajcar, Jacek Szczepiński, Barbara Rogosz, Marta Resak, Kamil Piróg

Abstrakt

Pouze jedna společnost těžící hnědé uhlí má v Polsku zkušenosti se vznikem jezer v těžních jámách, je to společnost KWB Konin ve středním Polsku. Ostatní těžební společnosti těžící hnědé uhlí v současné době využívají svá ložiska a vznik jezer v jámách po těžbě plánují. V pánvi Konin byla těžba hnědého uhlí zahájena ve 40. letech 20. století. Do dnešního dne bylo vytěženo a zaplaveno sedm povrchových dolů, dva jsou právě napouštěny a po dokončení těžby hnědého uhlí se plánuje zatopení dalších tří. Dále je uveden krátký popis všech současných zbytkových jezer v oblasti Konin a jejich užitečnost pro projekt RAFF.

Klíčová slova:

jezera po ukončení těžby, oblast Konin, povrchová těžba, Polsko


Zpět na přehled článků