Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Povrchový důl Lubstów

Adam Bajcar, Jacek Szczepiński, Barbara Rogosz, Marta Resak, Kamil Piróg

Abstrakt

Bývalý povrchový důl Lubstów, jeden z dolů v těžební oblasti Konin v Polsku, s jezerem vzniklým po ukončení těžby, byl vybrán za jednu z hlavních výzkumných oblastí v projektu RAFF. Tato studie pojednává o komplexních geologických, hydrogeologických a morfologických vlastnostech studovaného území, poskytuje také krátký přehled použitých rekultivačních metod a probíhajícího procesu napouštění jezera po ukončení těžby.

Klíčová slova:

povrchový důl Lubstów, oblast Konin, morfologie, geologie, zvodeň, rekultivace dolu


Zpět na přehled článků