Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Jezero Jižní Pesteana

Maria Lazar, Ionut Predoiu, Florin Faur, Izabela Apostu

Abstrakt

Jezero Jižní Pesteana vzniklo počátkem roku 2015 ukončením produktivních činností (těžba hnědého uhlí) ve stejnojmenném povrchovém dolu. Doposud je zaplaveno přes 70% původní části povrchového dolu, přičemž výška hladiny je udržována provozem části odvodňovacího systému, který sloužil povrchovému dolu tak, aby byla chráněna blízká železnice a domácnosti. Hlavními zdroji vody jsou zvodně (freatické a hlubinné) přerušené důlními pracemi a v menší míře voda přímo ze srážek nebo povrchového odtoku. V současné době není stanoven přesný účel nově vzniklého jezera, avšak v úvahu se berou různé možnosti: rekreační jezero, rybolovné jezero, zavlažovací nádrž nebo jejich kombinace.

Klíčová slova:

jezero, povrchový důl, hnědé uhlí, Jižní Pesteana, hydrogeologie, zvodně


Zpět na přehled článků