Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Příprava peletizovaného adsorbentu z elektrárenského popílku

Ing. Zuzana Strolená, Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. David Koloušek, CSc.

Abstrakt

Studie se věnuje výzkumu přípravy zeolitu z odpadního popílku s následnou úpravou peletizací bez užití aditiva, jen s využitím technologické vody. Výsledný produkt byl laboratorně testován jako potenciální adsorbent pro záchyt oxidu uhličitého ze spalin. Na základě dlouhodobých zkušeností a výsledků předchozích experimentů s rozsáhlou vzorkovou základnou byl do zpracování této studie zahrnut jediný, vhodně zvolený popílek. V rámci příspěvku je diskutován především vliv peletizačního procesu na adsorpční kapacitu produktu, měřenou pomocí laboratorní průtočné aparatury s pevným ložem zkoumaného adsorbentu. Kromě vlivu homogenizace a lisování byl ověřen i negativní dopad příliš vysokých teplot sušení, resp. kalcinace peletizovaného produktu na jeho sorpční vlastnosti. 

Klíčová slova:

adsorpce, peletizace, oxid uhličitý, spaliny, zeolit, popílek


Zpět na přehled článků