Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Aktuální pedologická problematika rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských dolů a.s.

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. dlouhodobě spolupracuje se Severočeskými doly a.s. v oblasti rekultivační problematiky. Předmětem spolupráce byla zejména potřeba aplikace zúrodnitelných zemin. V současnosti se jako hlavní problémy jeví extrémně zásaditá půdní reakce zemin některých lokalit, existence fytotoxických a sterilních ploch, a způsob zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi. Pozornost je věnována i úhynu sazenic způsobenému suchými obdobími. Příspěvek se zabývá metodikou průzkumu, lokalizací jednotlivých typů ploch, charakteristikou rozdílů mezi oblastí Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice a optimální metodikou rekultivace zájmových ploch.  

Klíčová slova:

rekultivace, metodika, půdní reakce, zemina, lom Libouš, lom Bílina


Zpět na přehled článků