Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Zhodnocení vlivu hydrické rekultivace hnědouhelných lomů na kvalitu ovzduší na území Ústeckého kraje

Ing. Jan Brejcha

Abstrakt

Článek shrnuje výsledky „Studie dopadu hydrické rekultivace povrchových lomů na kvalitu ovzduší a mikroklima na území Ústeckého kraje“. Studie navazovala na výsledky projektu „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“, který byl řešen s podporou TAČR pod č. TA01020592 v letech 2011 až 2014. Na základě vyhodnocení naměřených dat lze předpokládat, že změna mikroklimatických podmínek na rekultivova-né ploše, včetně jezera Most, nezmění klimatické podmínky natolik, aby jimi byl významněji ovlivněn vývoj úrovně znečištění v lokalitě.

Klíčová slova:

Jezero Most, Mostecká pánev, rozptylové podmínky, teplotní gradient


Zpět na přehled článků