Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Pyrolýza a přímé zkapalňování uhlí, vliv přídavků malténů na hydrokrakování vakuového plynového oleje

Dr. José Miguel Hidalgo Herrador, Ing. Jakub Fratczak, Ing. Aleš Vráblík, Dr. José Luis Gómez de la Fuente, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Petr Svoboda, CSc., Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš

Abstrakt

Malténová frakce z pyrolýzního oleje z hnědého uhlí nebo produkt přímého zkapalňování uhlí s bodem varu nad 220 °C byly smíseny s vakuovým plynovým olejem pro následné hydrokrakování. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivní přídavek produktů z uhlí do vakuového plynového oleje vlastnosti finálních produktů (ve srovnání s čistým vakuovým plynovým olejem). Byl použit katalyzátor na bázi nikl-wolframu na siliko-alumině. Testy byly provedeny v laboratorní jednotce (rychlý screening) a na kontinuální pilotní jednotce. Při testech na laboratorní jednotce byly produkty analyzovány simulovanou destilací. Při pilotních testech byly plynné a kapalné produkty analyzovány simulovanou destilací, plynovou chromatografií GC-FID/TCD a GC-MS. Přídavek produktů z uhlí proces hydrokrakování výrazně neovlivnil. 

Klíčová slova:

ropa, uhlí, zkapalňování, dehet, vakuový plynový olej, koprocesing


Zpět na přehled článků