Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Vývoj rozptylových podmínek v Mostecké pánvi v období 1997 až 2018

Ing. Jan Brejcha

Abstrakt

V článku jsou obecně charakterizovány rozptylové podmínky. Byly definovány tři charakteristické scénáře denních průběhů rozptylových podmínek a vyhodnocena četnost a sezónnost jejich výskytu v Mostecké pánvi. Popsán je i mechanizmus vzniku denních chodů rozptylových podmínek. Graficky jsou v článku porovnány denní chody venkovních teplot ve výšce 2 a 20 m nad úrovní terénu s průběhem koncentrace aerosolových částic PM10. Pozornost je zaměřena zejména na situace, kdy se nepříznivé rozptylové podmínky vyskytují pouze po část dne. Graficky jsou zde porovnány průběhy denních hodnot koncentrace aerosolových částic PM10 na vybraných stanicích Mostecké pánve v roce 2018 s výskytem charakteristických scénářů denních rozptylových podmínek.

Klíčová slova:

rozptylové podmínky, Mostecká pánev, teplotní gradient


Zpět na přehled článků