Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Zkušební boridace při výrobě zubů dobývacího orgánu rýpadla

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., David Hradil, Ing. Tomáš Miletič

Abstrakt

Obsahem předmětného článku je popis zkušební boridace vzorků zubů z cílem zajistit nejvyšší možnou odolnost zubu proti opotřebení. Popisovaný vývoj je realizován v rámci projektu, který řeší výzkum optimalizace tvarů, a především materiálů použitých při výrobě řezných orgánů zemních a dobývacích strojů v závislosti na těžebních podmínkách
s využitím nejmodernějších poznatků z oblasti materiálového inženýrství a metalurgie, kryogeniky a nanotechnologií za účelem zvýšení efektivity rozpojovacího procesu a životnosti předmětného klíčového uzlu zemních a dobývacích strojů. 

Klíčová slova:

zušlechtění materiálu, životnost, metalurgie, kryogenika, boridace, dobývací stroje


Zpět na přehled článků