Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Výsledky Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. dosažené při řešení projektu výzkumného programu Ministerstva zemědělství ČR v letech 2015–2018

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo v roce 2012 rozsáhlý výzkumný program NAZV-KUS. Jeden z podprogramů byl věnován problematice antropogenně zatížených oblastí České republiky. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU a.s.) se do tohoto programu zapojil v letech 2015–2018 jako nositel rozsáhlého výzkumného projektu. Článek stručně shrnuje celkové výsledky výzkumu rekultivační problematiky tohoto projektu, řešené VÚHU a.s. V první části příspěvku je uvedena celková charakteristika projektu a časový průběh řešení. Hlavní část článku je věnována představení nejvýznamnějších výsledků řešení. Větší pozornost je věnována dosud nepublikované realizaci funkčního vzorku. V závěru jsou zhodnoceny celkové výsledky řešení projektu a hlavní publikované výstupy.

Klíčová slova:

rekultivace, zemědělství, metodika, půda


Zpět na přehled článků