Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Termické zpracování vedlejších zemědělských produktů využitelných jako biosložky pohonných hmot

Ing. Lukáš Anděl, doc. Ing. Karel Ciahotný CSc., Ing. Veronika Kyselová Ph.D., Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš

Abstrakt

Příspěvek se věnuje problematice výroby kapalných paliv z obnovitelných zdrojů, bohatých na uhlovodíky jako jsou vedlejší produkty ze zemědělské výroby, ze stávající výroby biosložek kapalných paliv, z digestátů v bioplynových stanicích, kalů
z čistíren odpadních vod, a srovnává jejich výtěžky s produkty termického zpracování uhlí.

Klíčová slova:

biomasa, kapalná paliva, pyrolýza


Zpět na přehled článků