Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Kontinuální měřiče prašnosti v zásobnících uhlí

Ing. David Hirman, Ing. Marek Herčzík, Ph.D., Jaromír Matějů

Abstrakt

Kontinuální měřiče prašnosti slouží ke sledování vývinu prašnosti ve vnitřních prostorách zásobníků uhlí. Účelem je monitorovat prašnost, a to z hlediska vysokých hodnot prašnosti blížících se hodnotám spodní meze výbušnosti (SMV). Tento monitoring umožňuje včasné odhalení stavů vymykajícím se bezpečnému provoznímu normálu. Hlavním důvodem je poskytnutí dostatečného časového předstihu pro přijetí preventivních bezpečnostních opatření. V článku je uveden stručný popis teorie vzniku výbuchu, podstaty výbušnosti hořlavých prachů, činitelů ovlivňujících výbušnost hořlavého prachu, stavů výskytu uhelného prachu na úpravnách a drtírnách. V závěru článku je pak představeno reálné použití kontinuálního měřiče prašnosti GM01-C.

Klíčová slova:

uhelný prach, výbušnost hořlavých prachů, sediment, zdroje prašnosti, zásobníky uhlí, kontinuální měřič prašnosti


Zpět na přehled článků