Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Fosilní pryskyřice duxit, její chemické složení a vlastnosti

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., Ing. Vladimír Machovič, CSc., Mgr. Alexandra Špaldoňová, Ph.D., Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., Ing. Karel Mach, Ph.D., Zdeněk Dvořák

Abstrakt

V článku jsou uvedeny poznatky o chemickém složení fosilní pryskyřice nazývané duxit. K analýze sady vzorků, nalezených většinou v mineralizovaných kmenech a uložených v miocenních sedimentech mostecké a sokolovské pánve, byly použity metody elementární analýzy, mikroskopie, chromatografie a infračervené spektroskopie. Všechny studované vzorky vykázaly podobné chemické složení, bohaté na seskviterpeny (α-cedran, cuparen) a diterpeny abietanových, pimaranových  a dehydroabietanových struktur. Infračervená spektra potvrdila aromatický charakter duxitu a vyšší zralost vzorků. Přítomnost identifikovaných sloučenin dokládá, že zdrojem duxitu je pryskyřice ze stromů čeledi Cupressaceae. Rozdíly ve složení mezi jednotlivými vzorky lze vysvětlit různými podmínkami během fosilizace a post-depoziční historií materiálu, jak dokázaly laboratorní experimenty. Specifickou vlastností duxitu je jeho nízký bod měknutí a rozpustnost v organických rozpouštědlech, která dokazuje jeho - pro fosilní pryskyřice netypickou - nezpolymerizovanou strukturu.

Klíčová slova:

fosilní pryskyřice, Terpeny, GC/MS, FTIR


Zpět na přehled článků