Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Indikace dvou neznámých kvartérních maarových vulkánů u Libé v západních Čechách na základě gravimetrického průzkumu

RNDr. Jan Mrlina, Ph.D., Dr. Horst Kämpf, Ing. Václav Polák, Ing. Michal Seidl, Ph.D.

Abstrakt

V roce 2014 jsme v morfologii terénu identifikovali dva kráterové útvary připomínající vulkanickou strukturu typu maar/diatréma. Nacházejí se sz. od Chebu v západních Čechách na území tvořeném smrčinským granitovým masívem. V témže roce jsme realizovali gravimetrický průzkum na profilech i plošně rozmístěných bodech podle přístupnosti terénu. Měření byla obtížná, zvláště na dně většího kráteru Ztracený rybník, vzhledem k bažinatému povrchu, který je velmi nestabilní pro gravimetrická měření. Po zpracování dat jsme vyprodukovali gravimetrickou mapu, která ukázala dvě velmi výrazné negativní anomálie typu “modré oko”, korelující se dny kráterů. Amplitudy negativních anomálií přesahovaly -3 mGal
u většího a -2 mGal u menšího tělesa. Charakter tíhových anomálií je velmi podobný jako u dříve objeveného maaru u Mýtiny, který byl potvrzen průzkumným vrtem. Vzhledem k poměrně ostrému tvaru morfologie obou kráterů předpokládáme,
že se jedná o kvartérní struktury.

Klíčová slova:

maar, vulkanická struktura, gravimetrický průzkum, západní Čechy


Zpět na přehled článků