Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Vývoj zubů rýpadel se zlepšenými vlastnostmi

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. David Hradil, Ing. Tomáš Miletič

Abstrakt

Obsahem předmětného článku je nalezení optimálního postupu tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování zubů rýpadel s nejvyšší možnou odolností proti  opotřebení, realizovaného v rámci projektu, který řeší výzkum optimalizace tvarů
a především materiálů použitých při výrobě řezných orgánů zemních a dobývacích strojů v závislosti na těžebních podmínkách, s využitím nejmodernějších poznatků z oblasti materiálového inženýrství a metalurgie, kryogeniky a nanotechnologií za účelem zvýšení efektivity rozpojovacího procesu a životnosti předmětného klíčového uzlu zemních a dobývacích strojů.

Klíčová slova:

zušlechtění materiálu, životnost, metalurgie, kryogenika, boridace, dobývací stroje


Zpět na přehled článků