Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Srovnávací měření mobilních jednotek pro měření škodlivin v ovzduší

Ing. Jan Brejcha

Abstrakt

Článek je zaměřen na účast mobilních měřicích zařízení provozovaných Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. (dále VÚHU a.s.) na srovnávacích měřeních mobilních měřicích jednotek, která jsou pod označením PT#O/8/(rok konání) pořádána Národní referenční laboratoří pro venkovní ovzduší Státního zdravotního ústavu Praha jako součást Programu zkoušení způsobilosti laboratoří.

Klíčová slova:

mobilní systém měření škodlivin v ovzduší, mezilaboratorní porovnávací zkoušky, program zkoušení způsobilosti laboratoří, VÚHU a.s., Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší SZÚ, Horiba


Zpět na přehled článků