Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Hydrogeologický režim podzemních vod v okolí jezera Medard v roce 2018

Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner

Abstrakt

Článek ve stručnosti seznamuje s historií napouštění jezera Medard a hodnotí hydrogeologický režim podzemních vod v jeho bezprostředním okolí v roce 2018, tj. po dosažení konečné plánované hladiny jezera 400,0 m n. m. Hydrogeologické poměry jsou zde mapovány od roku 2008, kdy bylo ukončeno čerpání důlních vod na dně lomu, a to jak v průběhu napouštění, tak i po jeho ukončení. Pro hodnocení režimu podzemních vod v okolí napouštěného jezera v roce 2018 sloužily 4 pozorovací vrty (MPT12, MPT13, HG14 a MPT16), na kterých se pravidelně měřilo kolísání hladin. Získané výsledky měření nám dokreslují pohled na hydrogeologické poměry v bezprostředním okolí jezera po ukončení napouštění. 

Klíčová slova:

jezero Medard, monitoring, pozorovací vrty, řeka Ohře


Zpět na přehled článků