Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Posouzení 3D modelu zubu 2673 a ESCO Super V39VYH

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Miletič

Abstrakt

Obsahem předmětného článku je popis první části analýzy pevnosti a použitelnosti 3D návrhů zubů č.v. 2673 a ESCO Super V39VYH metodou konečných prvků, realizované v rámci projektu, který řeší výzkum optimalizace tvarů a především materiálů použitých při výrobě řezných orgánů zemních a dobývacích strojů v závislosti na těžebních podmínkách s využitím nejmodernějších poznatků z oblasti materiálového inženýrství a metalurgie, kryogeniky a nanotechnologií za účelem zvýšení efektivity rozpojovacího procesu a životnosti předmětného klíčového uzlu zemních a dobývacích strojů. 

Klíčová slova:

3D model, zub, koreček, životnost, dobývací orgán, dobývací stroje


Zpět na přehled článků