Archiv - ročník 2019

Zpět na přehled článků

Současný stav zvodnění stařinového systému bývalého hlubinného dolu Eliška

Ing. Lukáš Žižka, Ing. Petr Urban, Ing. Beáta Korandová, Ph.D., Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.

Abstrakt

Předložený článek se zabývá aktuálním stavem zvodnění stařinového systému bývalého hlubinného dolu Eliška, který se nachází v jižní části lomu ČSA. Důl Eliška byl v provozu v letech 1892-1940. Uhelná sloj byla těžena ve svrchní sloji pilířováním (mocnost 1,8-2 m) a v hlavní sloji metodou komorováním na zával převážně jednou lávkou mocnou cca 12 až 14 m. Zcela výjimečně se objevuje ve východní části jižního pole dvoulávkové dobývání, kde 2. komorová lávka byla vyražena při bázi bilanční části sloje (kritérium bilančnosti platné v době těžby suroviny). Stařiny dolu Eliška byly po ukončení provozu dolu přirozeně odvodňovány směrem k dolu Maršál Koněv (Grohmann) v Dřínově. Po zastavení čerpání na dole M. Koněv, a zejména po přerušení komunikace vydobytím hlubině přerubané uhelné sloje a následném založení vnitřní výsypky na lomu ČSA, došlo k izolaci zbývajících stařin mezi Jižním polem a vnitřní výsypkou vydobytého lomu Eliška. Poté byly volné prostory v dole postupně zaplněny vodou. V roce 2017 byly při průzkumných pracích zaznamenány výrony podzemních vod pocházejících ze zastiženého chodebního systému. V první polovině roku 2018 byly v zájmovém území realizovány 2 monitorovací vrty a zahájen monitoring pohybu hladin vod ve stařinovém systému. 

Klíčová slova:

důl Eliška, monitoring, průzkum, stařinový systém, zvodeň


Zpět na přehled článků